Позиция относно планирания бюджет за ПИМП 2020

30.10.2019

Във връзка с предстоящите обсъждания на бюджета на НЗОК заявяваме нашето несъгласие с първоначално обявеното увеличение на бюджета за Първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) в размер на 19 млн. лв., което е с 6 млн. лв. по-малко от заявените от нас 25 млн. лв.. Настояваме да бъде взето под внимание и одобрено нашето предложение.

 

Вече бяха обявени:

 

  • Ръст на заплатите в публичната сфера за 2020 г. с 10%.
  •  
  • Ръст на МРЗ за 2020 г. – 9%.
  •  
  • Бюджет на НЗОК за 2020  г.- 4,744 млрд. лв. и ръст от 395 млн. лв.

 

Едва ли е необходимо да коментираме „значимостта“ на спестените 6 млн. от бюджета за ПИМП на фона на 4.744 милиарда лева бюджет на НЗОК и каква друга „празнина“ във финансирането на здравеопазването биха запълнили.

 

Предвиденият за ПИМП бюджет би трябвало да осигури поддържане на съществуването на нашите практики като покрива разходите (нека най-общо ги наречем консумативи) и възнагражденията, а също така и осигуровките и данъците. В системата на ПИМП, освен близо 4200 ОПЛ, работят още около 4000 медицински специалисти, в т.ч. медицински сестри и още други сътрудници, свързани с дейността ни, което означава, че съобразно законите от предвидения първоначално бюджет се връщат към държавния 38% за осигуровки, след това 10% данъци и ако има дивиденти - още 5%. Правим тези уточнения, за да се избегне погрешната представа, че средствата, които изискваме като бюджет автоматично се превръщат в чисти доходи, които влизат в джоба на ОПЛ.

 

Отново посочваме и отрицателния, низходящ тренд на ръста на бюджета за ПИМП, който при предвиденото за 2020 г. от 19 млн. ще се задълбочи. (възможна е малка неточност в резултата, поради липса на подробна разбивка по всички пера в бюджета).

 

Бюджет ПИМП в % от ЗОП на НЗОК

 

         

2018   

5,8 (с предвидените в резерва 7 млн. лв.)

2019   

5,4

2020   

5,2

 

 

Настояваме бюджетът за ПИМП за 2020 г. да бъде повишен с 25 млн. лв. спрямо този за 2019 г., което е изпълнимо при настоящата събираемост на здравноосигурителните вноски.  Допълнително ще предоставим предложение за разпределението на бюджета за ПИМП по пера, след като има яснота за неговия размер.

 

Официалното писмо можете да видите тук!

 

 

 
 

 

 

 

 

 

< Назад