Националният консултант по ОМ предлага

Отговор на МЗ за специализацията по Обща медицина

22.08.2012

Във връзка с изпратено на 03.07.3012 г. писмо до МЗ за проблемите, свързани със специализацията по Обща медицина, днес получихме отговор от Зам.-Министърът на здравеопазването. Вашето мнение и коментари по отговора на МЗ можете да споделите във Форума.

ImportantОтново за проблема със специализацията по Обща медицина

03.07.2012

По повод на получени сигнали до НСОПЛБ от общопрактикуващи лекари от страната за наличие на трудности при провеждане на специализацията по Обща медицина, на 22 юни т.г. изпратихме писмо до Министерство на здравеопазването с предложение за работна среща за обсъждане на всички детайли и евентуално бъдещо решение на проблема. 

 

 

Отговор от МЗ за заплащането на препоръчителните имунизации в ПИМП

11.06.2012

По време на преговорите за НРД 2012, НЗОК и БЛС договориха да бъде осигурено заплащането не само на задължителните, но и на препоръчителните имунизации, извършвани от общопрактикуващите лекари (ОПЛ). До този момент това все още не е факт. 

 

Писмо до МЗ във връзка с промени в Наредба № 34/29.12.2006 г.

31.05.2012

Писмото до Министерство на здравеопазването е във връзка с предлагани промени в Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазване.

За заплащането на препоръчителните имунизации - писмо до МЗ и НЗОК

04.04.2012

По време на преговорите между НС на НЗОК и УС на БЛС беше договорено в НРД 2012 година да бъде осигурено заплащането не само на задължителните, но и на препоръчителните имунизации, извършвани от общопрактикуващите лекари (ОПЛ). Към днешна дата, 30.03.2012 г., това все още не е факт.  Поради това д-р Киров като национален консултант по ОМ изпрати писмо до МЗ и НЗОК за промяна в ПМС 336/27.12.2011 г.

ImportantГрафици за теоретичните модули по обща медицина 2012

22.02.2012

График за провеждане на теоретичните модули за специализиращите обща медицина за 2012 г., предоставени от МУ

 

Предложения за изпита по ОМ

10.02.2012

Предложение от д-р Киров до МЗ за възможността изпита по ОМ да се провежда във всички медицински университети, които провеждат обучение по ОМ

Писма с искания за актуална информация за ПИМП

03.02.2012

Във връзка с предприетите стъпки за решаване на проблемите на общопрактикуващите лекари, специализиращи Обща медицина, д-р Л. Киров като Национален консултант изпрати писма с искане за актуална информация, свързана с ОПЛ, акредитацията на практиките за ПИМП и специализацията по ОМ до съответните институции

ImportantПредложения за промени в Наредба 15

02.02.2012

Анализ на сегашното състояние на специализацията по Обща медицина според  действащата в момента нормативна уредба и предложения за промени с цел решаване на поставените въпроси