Писмо от заместник-министъра на здравеопазването д-р Александър Златанов до НСОПЛБ

28.07.2021

Първичната медицинска помощ има ключова роля в здравната система за справяне с основните причини за лошото здраве и рискове от него, както и за справяне с предизвикателствата, които заплашват здравето и благополучието в бъдеще. Тя следва да осигурява на хората всеобхватни грижи – промоция на здраве, профилактика на заболявания, ранна диагностика и лечение…

 

…Днес, в условията на пандемията от COVID-19, ускоряването на процеса на ваксинация е от изключително значение, а общопрактикуващите лекари имат съществена роля за постигане на по-голям имунизационен обхват на населението в страната. Масовата ваксинация е единственият начин за намаляване както на разпространението на COVID-19, така и на смъртността в страната…

 

Пълния текст на писмото можете да прочетете тук!

< Назад