Писмо от НСОПЛБ относно Електронна идентификация на пациентите

06.12.2022

Уважаеми колеги,

 

Предстои обнародване на дългоочакваната наредба за функционирането на Националната здравноинформационна система (НЗИС). Анализът на последните текстове в проекта на Наредбата показва, че не е обърнато необходимото внимание на електронната идентификация на гражданите, както и други проблеми.

 

В приложеното официално писмо на НСОПЛБ можете да се запознаете с нашето мнение.

 

Надяваме се на вашето разбиране и съдействие в решаване на възникналите проблеми при внедряване на електронното здравеопазване в медицинската практика, които биха обезсмислили електронизацията на отчитането на медицинските дейности и сме готови да участваме в работни срещи, за да представим и обсъдим нашите предложения.

 

Остарялата нормативна база отговаря на изискванията за работа с документи на хартиен носител и не създава условия за работа с електронни документи. Това несъответствие не е напълно преодоляно и в предвидената за скорошно публикуване Наредба за функционирането на Националната здравноинформационна система примерно в частта за електронна идентификация на пациентите, за която се предвижда да се осъществява чрез архаични методи: подпис с химикал върху хартия или трудоемки варианти– например с таблети и хартиени декларации.

 

В Наредбата за НЗИС трябва да се добавят и други общоприети методи на електронна идентификация, като електронна здравна карта и мобилно приложение за идентификация, разработено от Министерството на електронното управление.

 

В  Закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги следва да се допълни възможност за автоматично признаване на равностойността на използването и подписването с електронна здравна карта, пентаблет, SMS парола, мобилен КЕП, мобилно приложение с тази на саморъчния подпис при използване и документиране на медицински дейности.

 

Регламентиран метод за електронно подписване в Закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги сега е единствено с КЕП, който е непригоден за пациентите като равностоен на саморъчния подпис и с утежнения хартиен подход (декларации) за приравняване на други трудоемки способи за електронно подписване те се лишават от достъпен метод за подписване на електронни документи, какъвто е налице в страните от Европейския съюз.

 

  Необходими са законови промени за своевременното внедряване на коментираните методи за електронна идентификация при осъществяване на здравни услуги за населението.

 

Необходимо е надграждане на НЗИС с дигитализация на процесите в здравеопазването, което е същинското електронно здравеопазване и дава възможност на институциите по определени правила и ниво на достъп да получават директно от НЗИС данни с възможност за електронна обработка, вместо да разчитат на ръчно написани на хартия отчети от изпълнителите на медицински дейности без възможност за електронна обработка.  Това изисква промени в редица наредби, които сме готови да представим допълнително.

 

Предимствата от внедряването на достъпна и еквивалентна на саморъчния подпис електронна идентификация и надграждането на НЗИС с възможност за електронен обмен на данни между институциите с право на достъп и НЗИС са :

 

  • оптимизиране на достъпа на гражданите до здравни услуги;
  • осигуряване на институциите и лекарите на релевантна, достоверна и унифицирана база данни;
  • осигуряване на допълнително физическо и времево пространство на лекарите  за осъществяване на преките медицински дейности с пациентите.

 

Надяваме се на вашето разбиране и съдействие в решаване на възникналите проблеми при внедряване на електронното здравеопазване в медицинската практика, които биха обезсмислили електронизацията на отчитането на медицинските дейности и сме готови да участваме в работни срещи, за да представим и обсъдим нашите предложения.

 

С уважение!

Доц. д-р Любомир Киров, дм

Председател на НСОПЛБ

< Назад