Писмо от д-р Динко Странски, зам.-министър на здравеопазването в отговор на наше запитване за зачисляване за специалност по Обща медицина

30.03.2023

Уважаеми колеги, в отговор наше запитване, днес получихме отговор от МЗ.

 

Пълен текст на писмото можете да видите тук!

< Назад