Писмо до проф. Ангелов, председател на ПКЗ с молба за съдействие и предоставяне на допълнителна информация относно профилактичните прегледи

08.12.2023

Уважаеми колеги, представям ви материал, съобразно поетия по време на заседанието на Комисията по здравеопазването на 30.11.2023 г. по т. 1 от дневния ред ангажимент.Както заявих в изказването си, надявам се на съдействие от страна на ПКЗ, както и да бъде получена информацията, посочена в таблица 1 и 2.

 

Пълния текст на писмото, изпратено до проф. Ангелов, председател на ПКЗ можете да видите тук!

 

Прилагам за информация и нашето Становище по Проект за изменение и допълнение на Наредба No 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията от 16.11.2023 г. и Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при предиабет, издадено през 2022 г. от НСОПЛБ.

 

Доц. д-р Любомир Киров, дм

Председател на НСОПЛБ

< Назад