Писмо до НЗОК за забавянето в плащанията за извършената дейност през ноември 2009 г.

28.12.2009

"В централния офис на НСОПЛБ постъпиха сигнали от различни области в страната, че дължимото заплащане на дейностите в ПИМП за м. ноември, към днешна дата (12,50 ч.) все още не са извършени. От някои РЗОК има неофициална информация, че сумите за извършената дейност от ОПЛ ще бъдат изплатени през м. януари 2010 г.

...

Настояваме да бъде публично обявено дали ще спазите или ще нарушите посочените в т. 156 от Решение на НЗОК РД-УС-04-17/20.01.2009 г. срокове за изплащане на сумите.

Предвид посочените обстоятелства предлагаме да извършите разплащането до 29.12.2009 г."

 

Съдържанието на писмото беше оповестено чрез медиите и до ОПЛ.

Писмо до НЗОК за забавянето на плащанията за ноември 2009 г.

(.pdf, 159.44 KB)

Информация до медиите

(.doc, 83 KB)

< Назад