Писмо до МЗ за участници в работна група за медицинска документация

04.09.2009

Формира се работна група към МЗ за изработване на проект за формата, съдържанието, условията и реда на обработване, използване и съхранение на медицинската документация.

 

От страна на НСОПЛБ участие в работната група ще вземат: д-р Ивайло Попов и д-р Виктор Рановски

Писмо до МЗ за участниците в работната група за медицинската документация

(.pdf, 147.23 KB)

< Назад