Писмо до МЗ - становище за тримесечните рецепти

25.09.2009

Промените в Наредба 4, които касаят удължен срок за изписване на медикаменти за поддържащо лечение на хроничните заболявания (т. нар. тримесечни рецепти) бяха направени по идея и предложение на НСОПЛБ, както и рецептурната бланка 5А, свързана с тях.

 

БФС възрази срещу тримесечните рецепти с искане за нови промени в Наредба 4, с които да отпадне възможността за предписване на медикаменти на тези бланки.

 

НСОПЛБ в свое писмо до МЗ заяви, че  "предложенията на БФС за отпадане на тримесечната рецепта са абсолютно неприемливи и във вреда на пациентите и лекарите. Затрудненията в работата с тримесечните рецепти са напълно решими с посочените от нас минимални корекции в Наредбата"

Писмо до МЗ - становище за тримесечните рецепти

(.pdf, 142.63 KB)

< Назад