Писмо до колегите за промените в Наредба 40 от 28.12.2010 г.

12.01.2011

С публикуването на промените в Наредба 40 на 28.12.2010 г., за осигуряване на медицинска помощ извън работното време на ОПЛ останаха две възможности: дежурни кабинети, разкрити към групови практики на ОПЛ, МЦ и ДКЦ; и индивидуално 24-часово осигуряване на медицинска  консултация от ОПЛ.

Ликвидираха се всички други възможности за осигуряване на този вид медицинска услуга, като коопериране на лекари в общ график, извършване на медицинска помощ в разкрит дежурен кабинет от индивидуална практика или от структура, специално създадена за тази цел.

Създадена беше дискриминация в плащанията за тази дейност, като ОПЛ, които не сключиха договор с дежурен кабинет по изискванията на Наредба 40, бяха лишени от заплащане на 11 стотинки.


В писмо до колегите си екипът на НСОПЛБ изразява своята позиция: Промените в Наредба № 40 не решават проблема с разположението, защото не го премахват, а ни го вменява в два варианта – или дежурства в кабинет нощни и дневни, или строго индивидуално - което е твърде различно от нашето искане да осигуряваме „светлата част от деня”, или от 8,00 до 20,00 ч., без почивните дни и националните празници и участието ни в този процес да бъде възможност за тези от нас, които желаят или пък имат вече изградени работещи структури.

 

В отговор на писмото на НСОПЛБ до ОПЛ в страната, бяха получени становищата на регионалните структури на НСОПЛБ в София област, Силистра, Перник, както и много обаждания и писма на отделни колеги от цяллата страна.


 

Писмо на НСОПЛБ до колегите от 12.01.2011 г.

(.doc, 89.5 KB)

< Назад