НСОПЛБ получи грамота от Националната мрежа на здравните медиатори

05.12.2023