НСОПЛБ поиска информация от НЗОК и БЛС за изпълнението на бюджета за ПИМП за периода януари-юни 2012 г.

25.07.2012

Във връзка с подготовката на предложенията на НСОПЛБ за промени в начина на работа и заплащане на ОПЛ за следващия рамков договор, днес бяха изпратени писма до НЗОК и БЛС с искане на информация за изпълнението на бюджета за ПИМП по отделните пера.

 

Както е известно, в НРД 2012 е заложен мониторинг и анализ на изпълнението на бюджета на НЗОК, вкл. в ПИМП, с цел предоговаряне на цените на отделните дейности в случай на значителни отклонения между предвидените обеми и реалното изпълнение на отделните видове дейности. Задължение на УС на БЛС, вписано в рамковия договор,  е да изисква тази информация на тримесечие. Не ни е известно такава информация да е изисквана от НЗОК до този момент.

Писмо до НЗОК с искане на информация

(.doc, 50.5 KB)

Писмо до БЛС с искане на информация

(.doc, 48.5 KB)

< Назад