Неизплатени, дължими суми към изпълнителите на медицинска помощ по чл. 37 от ЗЗО

09.08.2019

Към днешна дата- 09.08.2019 г., МЗ и респективно НЗОК, като вторичен разпоредител, за пореден път не са изплатили дължимите суми на ИМП за разликата в потребителската такса за лицата, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст за месеците май, юни и юли 2019 г., при условие, че ОПЛ сме подали отчети и фактурирали съответните суми.

 

Не е ясно основанието, на което отново едностранно не се спазват, произтичащи от закона и НРД задължения и то не от страна на ОПЛ, без да се понася отговорност за тези действия.

 

Това са дължими от МЗ суми за извършена от ИМП дейност, която е отразена в амбулаторния лист на пациентите.

 

Осигуряването им от държавния бюджет е част от държавната социална политика, която се реализира през бюджета на МЗ.

 

Неизпълнението на този ангажимент за нас е не само некоректно отношение към ИМП, но и саботиране на приета от правителството социална политика, което води до повишаващо се напрежение и недоволство сред ИМП и се отразява негативно върху нашата дейност.

 

Настояваме да се съобразите със законовите разпоредби и в най-кратък срок да изпълните задълженията си произтичащи от тях.

 

 Официалното писмо, адресирано до МЗ, НЗОК и БЛС можете да видите тук!

 

< Назад