Недофинансиране на ПИМП - анализ на бюджета

25.06.2008

Презентация на екипа на НСОПЛБ, изготвена през 2008 година за представяне пред МЗ и НЗОК, представяща нагледно как нарастването на инфлацията формира недофинансирането на дейностите в ПИМП.

Недофинансиране на ПИМП

(.pdf, 753.98 KB)

< Назад