Нашата позиция

Становище относно Проект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и предложения за промени в Закона за здравното осигуряване, включени в същия Проект.

18.09.2019

Становище относно Предложение за допълнение в Проект на закон за изменение и допълнение на закона за лечебните заведения

18.09.2019

Предоставяне на информация от ОПЛ за имунизационното състояние на децата и учениците

10.09.2019

Становище за болнични листове

04.09.2019

Разяснения по прилагането на Наредба Н-18 от ОПЛ

04.09.2019

По молба на НСОПЛБ се състояха срещи в НАП, с програмистите разработващи софтуер за ОПЛ и производителите на касовите апарати за изясняване на прилагането на  Наредба18-Н от ОПЛ.

 

Естеството на срещите бяха разяснителни разговори, при които НАП, програмистите и ние трябваше да намерим взаимно приемливи варианти по законосъобразното прилагане на наредбата при  специфичните за работата на ОПЛ условия.

БЛС подкрепи предложените мотиви и предложения в становището на НСОПЛБ за Наредба 15 за имунизациите

02.09.2019

Отменено е изискването за вписване на партидни номера на ваксини от ОПЛ

30.08.2019

Становище на НСОПЛБ относно Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА 15 ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

21.08.2019

Днес бе изпратено становището на НСОПЛБ относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България, публикуван на електронната страница на МЗ на 09.08. 2019 г. с период на обществената консултация: 10.08.2019 г. до 23.08.2019 г.

Лекари се обявиха против част от промените в имунизационния календар

20.08.2019

Д-р Гергана Николова по Нова ТВ по темата за промените в имунизационния календар.

ПИСМО от НЗОК във връзка с подаване на информация за придобита специалност

15.08.2019
Днес в офиса на НСОПЛБ дойде писмо от НЗОК във връзка с подаване на информация за придобита специалност.