Нашата позиция

СТАНОВИЩЕ относно предложение за удължаване валидността на рецептите на хронично болните по здравна каса

02.02.2023

Въведената периодичност на диспансерните прегледи бе приета и имплементирана в нормативната уредба и НРД преди години и съответства на оптималния по продължителност, създаващ условия за добър контрол, период според различни международни консенсуси и препоръки. Предвид факта, че в преобладаващия брой случаи тези пациенти са с коморбидност, тази периодика е предпоставка за близък и ефикасен контрол на цялостното им състояние според анамнеза, физикален статус, както и допълнителни параклинични изследвания и определени консултации, разписани в алгоритъм.

Д-р Брънзалов: Общопрактикуващите лекари в България се топят

29.01.2023
Броят на общопрактикуващите лекари у нас намалява. За тази тревожна тенденция алармира в студиото на „Събуди се” зам.-председателят на НСОПЛБ  д-р Николай Брънзалов.

Обсъждаме потребителската такса да е между 5 и 8 лева

26.01.2023

Д-р Николова коментира и темата за искането на по-високата такса при личните лекари: „Искаме или твърда цена или връщането на 1 процент от минималната работна заплата. Което е около 8 лева”, посочи тя.

Д-р Гергана Николова в предаването "Денят започва" по БНТ: Не трябва да се посяга към антибиотик при грипа

23.01.2023

Уважаеми колеги,

"Не трябва да се посяга към антибиотик при грипа", заяви в "Денят започва с Георги Любенов" д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар и член на Управителния съвет на Българския лекарски съюз и НСОПЛБ.

Кръгла маса на тема: „Проблеми, предизвикателства и възможни решения в първичната извънболнична медицинска помощ в Република България“

18.01.2023

Уважаеми колеги,

На 17.01.2023 г. в Народното събрание съвместно Комисията по здравеопазването, Българският лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България организираха кръгла маса на тема: „Проблеми, предизвикателства и възможни решения в първичната извънболнична медицинска помощ в Република България“.

Становище на НСОПЛБ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

18.01.2023
Уважаеми колеги,
 

В отговор на писмо от КЗ с Изх. № КЗ-48-353-10-6 представяме на вниманието ви предложения за изменение и допълнение на Закона за здравето, подготвени от УС и НС на НСОПЛБ.

Отговор от МЗ на писмо на НСОПЛБ относно Електронна идентификация на пациентите

16.01.2023

Във връзка с повдигнатите във Вашето писмо въпроси, бих искал да Ви уведомя следното:

Към настоящия момент достъпът на гражданите до Националната здравноинформационна система (НЗИС) се реализира съгласно изискванията на Закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги, а именно посредством използването на квалифициран електронен подпис (КЕП) и облачен КЕП. Предвид чувствителността на здравната информация в НЗИС Министерство на здравеопазването счита, че тя и достъпът до нея следва да бъдат защитени с най-висока степен на защита, какъвто е КЕП.

Становище на НСОПЛБ относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите

13.01.2023

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието ви предложения за промени в обсъжданата наредба, подготвени от УС и НС на НСОПЛБ.

Отговор от МЕУ на писмо на НСОПЛБ относно Електронна идентификация на пациентите

12.01.2023

Съгласно чл.22, ал.1 от ЗЕУ българските граждани и дългосрочно пребиваващите чужденци - получатели на електронни административни услуги и автори на електронните изявления, се идентифицират по ред, определен със закон, освен ако със закон се допуска предоставяне на административна услуга без идентификация. Към момента, това е Законът за електронна идентификация (ЗЕИ), който урежда национална схема за електронна идентификация, в рамките на която средствата за електронна идентификация се издават от държавата.

Отговор от НОИ на писмо на НСОПЛБ относно Необходимите промени в нормативните документи във връзка с внедряването на „Електронен амбулаторен лист“ (Е-АЛ).

12.01.2023

Уважаеми колеги, 

Националният осигурителен институт (НОИ) подкрепя електронизацията в системата на здравеопазването, с цел подобряване на качеството на медицинската помощ, повишаване ефективността на здравната система, както и бърз достъп до необходимите данни.