Писмо от СРЗИ до ОПЛ относно надзор на Covid-19

27.02.2020

Във връзка с обявената спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19 от Световна здравна организация, приложено изпращам Ви за изпълнение Заповед № РД-01-98/25.02.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

 

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 4, ал. 1 и 3 от Наредба за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България и във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19 (инфекциозно заболяване, причинено от коронавирус 2019-nCoV).

 

Официалното писмо можете да прочетете тук!

 

Официалната заповед можете да прочетете тук!

< Назад