Мерки, във връзка с разпространението на новия коронавирус, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването

09.03.2020

На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето, във връзка с чл. 10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции и във връзка с разпространението на епидемията от новия коронавирус, обявена от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19, считано от 06.03.2020 г. се преустановява временно рутинната лечебно-диагностична дейност на Клиника по токсикология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, рутинната лечебно дигностична дейност на Кожна клиника на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД София и на Трета клиника по неспецифични белодробни инфекции на СБАЛ по белодробни болести „Света София“ ЕАД.

 

Във връзка с регистрираните случаи на нов Коронавирус COVID-19 със Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев, са разпоредени мерки, както следва:

1. Да бъдат преустановени посещения на културни мероприятия, в т.ч. кина.

2. Провеждането на спортни мероприятия да се извършва без публика.

3. Забранява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, в които участват деца, вкл. бели и зелени училща и екскурзии.

4. Всички лечебни заведения да заделят резерв от легла и съответна организация на работа на пресонала, в случай на необходимост.

 

Официалното писмо можете да прочетете тук!

 

Официалната заповед можете да видите тук!

 

Официалната заповед можете да видите тук!

 

 

Официалното писмо можете да прочетете тук!

< Назад