Към подлежащите на карантина са включени и пристигащите от други държави

05.03.2020

Уведомяваме Ви за допълнение към заповед № РД - 01 - 46/03.02.2020 г. изменена със заповед № РД - 01 - 103/27.02.2020 г. на Министъра на здравеопазването, като в т. 8 думите „и от Италия“ се заменят с „Италия, Ислямска република Иран и Република Корея“.

 

Официалния документ можете да видите тук!

< Назад