Какви нови изследвания и прегледи ще ни се полагат?

21.02.2024

В извънболничната медицинска помощ:

  • Улеснява се достъпът до ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), като се премахва разрешителният режим за това образно изследване. Така значително се увеличава възможността тежки заболявания да се открият много по-рано и пациентът да бъде насочен за лечение още в най-ранния стадий на болестта. Изследването ще се назначава от специалистите в СИМП и за него няма да се налага да чака с месеци.

 

  • 11 амбулаторни еднодневни процедури ще заменят клинични пътеки и така няма да се налага хоспитализация в болнично заведения на  пациентите.

 

  • Промените и допълненията за изследвания и профилактични прегледи засягат на практика всички възрастови групи. Така жените от 30 до 50 години ще могат на всеки 2 години да правят ехография на млечна жлеза, от 45 до 69 – мамография на млечна жлеза на 2 години, а при тези с риск – всяка година. Вече и жените над 69 имат право на профилактичен преглед веднъж на 3 години.

 

  • Променя се възрастта за изследване на туморен маркер при мъжете от 50 на 40 години.

 

  • На всеки пет години всички имат право на профилактични прегледи с разширен пакет от лабораторни изследвания, което на практика означава, че хората, навършили 40-годишна възраст, на всеки пет години след това, към годишните профилактични прегледи ще могат да направят изследване за хепатит B и С – инфекции, които имат сериозни последици и водят до чернодробни усложнения, цироза и чернодробна недостатъчност.

 

  • Нов акцент при профилактиката в детска възраст е възможността да се изследва холестерол съвсем рано, което има отношение към профилактиката на затлъстяването, което става все по-разпространено сред децата. В изследването на кръвта, на липиди има заложен и холестерол при децата на половин година, на една и на 15 години.

 

Цялото интервю можете да видите тук!

< Назад