ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ УС НА НСОПЛБ

01.03.2018

 

ДО: МЕДИИТЕ

ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ УС НА НСОПЛБ

 

Уважаеми дами и господа,


УС на НСОПЛБ изразява своята подкрепа към справедливия протест на ОПЛ от нашата организация в София- ДСОПЛ, чийто повод са редица сериозни и общовалидни проблеми в работата на общопрактикуващите лекари, които многократно са били обект на наши становища до различни институции, публични изявления- пресконференции, участия в медиите и др.

 

Събитията през последните няколко месеца и седмици доведоха до пълна загуба на нашето доверие в институциите, които би трябвало да решават проблемите и да развиват системата на здравеопазването. Задълбочава се тенденцията да не зачитат конструктивните, полезни и за лекари и за пациенти предложения на НСОПЛБ, свързани с промени в наредби и други правила, които биха имали положителен ефект върху общественото здраве, както и на неизпълнение на поети ангажименти.

 

Задълбочава се и процесът на ограничаване на клиничната свобода за упражняване на специалността ни, което приемаме като желание да бъдем превърнати в „лекари с отнети права“ от институциите.

 

Противно на налаганото от тях мнение за „огромни“ постижения и развитие напред, НСОПЛБ продължаваме да твърдим, че в частта ПИМП няма такива, а тези които се спрягат, с малки изключения, са празни от смисъл и не носят полза за никого. Подробно сме изложили аргументите си в последната пресконференция на НСОПЛБ -http://www.nsoplb.com/poziciya/preskonferenciya-na-nsoplb. А като цяло, в НРД е заложена „бомба със закъснител“, за която няма явни гаранции, че е обезвредена- дълговете към чужди фондове.

 

Подчертаваме, че НСОПЛБ, респективно ОПЛ нямат никаква вина и няма да носят отговорност за каквито и да е неблагополучия през срока на НРД 2018. Както обявихме, периодично ще приканваме институциите на публичен дебат по различни теми, като запазваме правото си на всякакъв вид разрешени от закона действия във всеки момент.

 

 

Снимки на Здравен навигатор.

 

Целия документ можете да видите тук!

 

В централата на НСОПЛБ са получени и продължават да се получават декларации в подкрепа на протеста.

 

Декларации в подкрепа от регионалните дружества на НСОПЛБ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Назад