Изявление на НСОПЛБ относно регулативни стандарт

19.05.2017

Уважаеми колеги, в приложения докумет ще можете да видите писмото, изпратено днес до всички заинтересовани институции, относно регулативните стадарти.

Изявление на НСОПЛБ относно регулативни стандарт

(.pdf, 819.53 KB)

< Назад