Становище относно издаване на амбулаторен лист за бележки, извиняващи отсъствията на дете

10.10.2016

Уважаеми колеги,

НСОПЛБ изготви становище с основание искане на МОН да се издава амбулаторен лист от ОПЛ, който да бъде предаван от ученика или родителите на дете в предучилищна възраст на съответните власти, в случаите когато се издава медицинска бележка, извиняваща отсъствията на детето.

Становище относно издаване на амбулаторен лист за бележки, извиняващи отсъствията на дете

(.pdf, 1.09 MB)

< Назад