Писмо на НСОПЛБ до МЗ и НЗОК относно електронната автентификация и свързани с нея възможности в Наредба 8.

15.12.2016

В резултат на изпратеното от НСОПЛБ писмо на 12.12.2016 г. (понеделник) между НСОПЛБ, МЗ и НЗОК, на която присъстваха колеги от УС на НСОПЛБ, д-р Пенков и колеги от МЗ, д-р Комитов, екипът, работещ по електронното здравеопазване и представители на екипа, който поддържа електронната система за автентификация.


Представихме позицията, отразена в писмото- електронна автентификация без тестване, решаване на всякакви проблеми, не би могла да стартира в ПИМП (подробности вижте в приложения документ).  Споразумяхме се да стартираме пилотно, първо в три, после още в три до общо петнадесет практики автентификацията, както и електронните рецепти, консултации и др., като няма фиксиран срок за приключване на тестването.


Стана ясно, че сега осигуряваните устройства за автентификация, могат да се ползват и за "пръстова“ автентификация и за карта, каквато евентуално може да влезе към 2018 г.


От 01.01.2017 г. няма да има анекс за „пръстова автентификация“. Може да има анекс, но свързан с приложенията по НРД във връзка с промените в наредба 8 и 2 и др..

Писмо на НСОПЛБ до МЗ и НЗОК относно електронната автентификация и свързани с нея възможности в Наредба 8

(.pdf, 829.91 KB)

< Назад