Документите и формалностите не лекуват

14.07.2008

Докладът "Неформални плащания в системата на здравеопазването" на Институт "Отворено общество" съдържа подвеждаща обществеността интерпретация на събраните данни, неточни дефиниции, противоречиви съждения и методика за изчисление и оценка, които създават впечатлението, че са ползвани да  докажат предварително дефинирани изводи.

 

Цитираните на стр. 9 определения за корупция, напр. „злоупотреба с публична власт за лично облагодетелстване”, по никакъв начин не отговарят на характеристиките на посоченото като „малка корупция” или „неформално (нерегламентирано) плащане”на потребителска такса деяние. ОПЛ не притежават публична власт, а имат произтичащо от индивидуалните им договори задължение да оказват първична извънболнична медицинска помощ на лицата с непрекъснати здравноосигурителни права.

 

В анализа задаваме въпроса: "Как ще дефинират авторите на доклада често срещаното деяние от страна на ОПЛ - да не вземат потребителска такса, въпреки задължението на пациента по закон да я плати? Това, вероятно е корупция насочена към пациента? Когато пациентът не плаща дължимото, за него това е печалба.

А как биха дефинирали авторите освобождаването на отделни групи от такса и привилегията на други да плащат по-малко от половината, като за вторите разликата се компенсира от републиканския бюджет. От което следва и друг въпрос: „Правомерно ли се харчи този обществен ресурс? Нима това не е действие за корумпиране на определени групи хора, маскирано под названието”социална политика”, с цел извличане на някакъв вид дивидент?”

 

Подробен анализ на тези и много други въпроси, породени от Доклада, четете в документа.

Анализ на Доклада на "Отворено общество"

(.doc, 97 KB)

< Назад