Документ след провеждане на работна среща на тема: „Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката"

11.07.2019

В периода 21-23 юни 2019 г. Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) организира работна среща на тема: „Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г. и оптимизиране на различни аспекти в организацията на работа по националните програми за ваксинопрофилактика“.

 

В нея, освен експерти на НСОПЛБ, със свои представители участваха МЗ, НЗОК, БЛС и производители/вносители на ваксини, свързани с националните програми за ваксинопрофилактика.

 

 

Бяха изложени и обсъдени гледните точки на участниците, възможности за решения и нови идеи. Бе използвана възможността да се обсъдят и въпроси, свързани и със задължителния имунизационен календар и др.. Благодарим на институциите за осигуреното участие, както и на техните представители за изложените виждания. Поради факта, че участниците в срещата имаха ограничени пълномощия да вземат крайни решения без да са ги обсъдили с ръководствата на институциите, които представляват,  в настоящото писмо представяме позицията на представителите на НСОПЛБ и БЛС и очакваме съответните действия, които да финализират започналия по време на експертната среща процес в полза на всички заинтересовани страни.

 

 

Нашето убеждение е, че сега е времето да бъдат решени поставените проблеми преди влизането на поредната Национална програма за ваксинопрофилактика в действие, която сама по себе си е актуална и в духа на политиките на ЕС в областта и стъпката към нейното приложение заслужава адмирации.

 

 

Пълния текст на документа ще можете да видите тук.

< Назад