Докато някой размахва пръст на лекарите и сътрудниците ни и изпада в дребнотемие, ето какво днес бе оставено пред централния офис на НСОПЛБ рано сутринта.

17.03.2020

 

 

Докато някой размахва пръст на лекарите и сътрудниците ни и изпада в дребнотемие, ето какво днес бе оставено пред централния офис на НСОПЛБ рано сутринта. Това е най-ценното! От името на Националното сдружение на ОПЛ в България БЛАГОДАРЯ на тези млади хора и нека идеите им се превърнат в реалност. С вас сме.

< Назад