Доц. Любомир Киров: Каквото и да се случи, първо трябва да се определи цената на нашия труд

27.09.2018

„Днес дискутираме основно системата за здравно осигуряване, а не системата на здравеопазване. Това са две различни неща. Мисля си обаче, че тези 800 млн. до 1 млрд. лева, които се очаква да бъдат събрани по един или друг начин, могат да бъдат осигурени много по-бързо и лесно, ако се изпълнят някои неизпълнени ангажименти“. Това каза доц. Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ), по време на кръглата маса „Дискусия за бъдещето на здравеопазването“.

„Преди да вървим към всякакви дискусии за модели, МЗ, подкрепено от всички нас, да изиска следните неща. Първо - да се реши проблемът с над 700 000 здравно неосигурени. Второ - да започнат да се изплащат в пълен, 8% размер, здравните осигуровки за деца и хора в пенсионна възраст. Трето - тези държавни служители, тази категория хора, на които пак държавата поема техните осигуровки, да си ги поемат самостоятелно. Всичко това, ако се събере, ще бъде над 1 млрд. лева годишно. Няма да се връща онзи 1,5 млрд. лв., който замина някъде“, каза още доц. Киров.

Той попита как може да се реши въпросът с нерегламентираните плащания, след като планираното регламентирано осигуряване може да възстанови само част от дадените нерегламентирани плащания. „Те са 4 млрд. лв., а ние ще съберем 800 млн. лв.“, посочи доц. Киров.

„Интересно е за каква конкуренция става дума, след като се спомена, че ще бъдат определени правила и пакети. Т.е. няма пространство за вариране в това отношение между отделните застрахователни дружества и Здравноосигурителната каса.  Трябвало всички общопрактикуващи лекари да сключат договори с всички възможни фондове. Защо? Както фондовете могат да избират болници, така изпълнителите на медицинска помощ трябва да могат да избират с кого от тях да сключат договори“, категоричен беше председателят на НСОПЛБ.

„По отношение на събиране на средствата - защо трябва НАП да го прави при наличието на много фондове? Да си ги събират самите фондове. Когато говорим за средства, дали ще е един, втори, трети модел, каквото и да се случи, първо трябва да се определи цената на нашия труд - на лекарите и нашите сътрудници. Това трябва да бъде абсолютната стойност на този труд, консумативите са отделно. Когато постигнем консенсус колко струва един час труд, тогава може да се седне и да се каже: трябват толкова и толкова средства“, каза още доц. Киров.

< Назад