До всички изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ

17.03.2020

Относно: Заповед № РД-09-313/16.03.2020 г. на Управителя на НЗОК

 

Уважаеми договорни партньори,

 

В изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-09-313/16.03.2020 г. на Управителя на НЗОК Ви уведомявам, че в случай на отказ да изпълнте задълженията си към здравноосигурените лица, НЗОК/РЗОК ще потърси административно-наказателна отговорност в съответствие с НРД за медицинските дейности за 2020–20222 г.

 

Официалната заповед можете да намерите тук!

< Назад