Декларация на УС на СОПЛС за потребителската такса

26.03.2008

             Общопрактикуващите лекари в гр.София категорично протестираме против опитите за премахване на потребителската такса.

             В условията на непрекъснато намаляване на доходите в първичната медицинска помощ, липсата на актуализация на цените за 2008г., неотчитане на годишната инфлация, както и нерешаване на проблема с неосигурените пациенти, потребителската такса се превърна в основен източник за финансиране и оцеляване на медицинските практики.

             При тежкото недофинансиране на здравната система, едно неразумно решение на Парламента в тази насока ще доведе до:

 1.Масови фалити на лекарски практики.

 2.Ограничаване достъпа до първична медицинска помощ.

 3.Влошаване качеството на първична медицинска помощ, поради

    свръхпотребление на медицински услуги.

 4.Неизбежно въвеждане на листи на чакащите.

 5.Демотивация на медицинския персонал и изтичане на кадри от

    системата.

 6.Търсене на алтернативни източници на финансиране.

Декларация на СОПЛС

(.rtf, 105.8 KB)

< Назад