Д-р Николай Брънзалов: Личният лекар е единствения лекар в системата, който няма изгода пациента му да е болен

21.12.2016

Тази събота (3.12.2016) в Гранд хотел България се организира конференция на тема „Актуални проблеми на общопрактикуващите лекари“. Събитието, организирано от Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари (ДСОПЛ), събра над 150 лични лекари.

 

Д-р Николай Брънзалов

 

Medical News разговаря с д-р Николай Брънзалов, част от управителните съвети на ДСОПЛ и Националното сдружение на ОПЛ в България, за финансирането на здравната ни система, пръстовия идентификатор и комуникацията между ОПЛ и специалисти.

 

Кои са основните акценти от срещата на Дружеството на софийските опщопрактикуващи лекари?

Основните акценти са два. Едното е чисто научната част на мероприятието, четат се лекции и се обогатяват нашите чисто медицински знания.

Другата е среща с колегите, за да им бъдат изяснени новите административни промени, които касаят тяхната работа. Става дума за бюджета, за наредбата на МЗ, за бъдещ национален рамков договор и хората, така да се каже, да си изразят болката.

Тези, които не знаят някои неща, да получат разяснения, тези, които ги знаят пък ще ги кажат на другите. В дебата се раждат идеи и нови знания.

 

Към днешна дата кои бихте посочили, че са основните проблеми на ОПЛ-и?

Големите проблеми отново са два. Единият е грубото администриране, а другият е недостатъчното финансиране. Оттам вече идва и спадът в мотивацията и ето – от началото на тъй наречената здравна реформа личните лекари са намалели с около 1500 човека.

И продължават да намаляват, защото ние вече сме възрастни със средна възраст 58 години, младите не искат да стават ОПЛ. Аз съм член на управителния съвет на националното сдружение на общопрактикуващите лекари и данните са горе-долу такива – около 4300 ОПЛ в България, средна възраст – 58 години, като над 70 години има много сериозен процент, някъде се споменава дори около 25%, много висок, нелогично висок процент.

 

Какви стъпки според вас биха били уместни за увеличаване на привлекателността на специалността за младите лекари?

Първото нещо е финансирането, второто е да се улесни процедурата за откриване на нови практики. Това е свързано и с обучението на младите лекари. Не може само защото съм много хубав някой да ме направи анестезиолог, както и не може защото си много хубав да те направи някой ОПЛ.

Има механизми, при които млад колега веднага може да открие практика ако запише специалност oбща медицина. И ако намира време и съчетава приятното с полезното може да  я вземе много бързо и вече да си я работи и да се развива в тази област.

Но системата е непривлекателна, със годините се придоби една популярност, че ние сме „талономатите“ на системата. „Аз ще отида при моето джипи да ми даде талон.“ Да, но този талон не се дава, когато ти искаш, а когато личният лекар прецени.

И понякога се получават много смешни и драстични разминавания в мненията ни със пациентите. Личният лекар е единствения лекар в системата, който няма изгода пациента му да е болен. Той работи по-добре и е по-добре заплатен, когато пациентите му са здрави.

В крайна сметка всички искаме това. Всички от кабинета на личния лекар нататък имат, наистина е цинично и грубо, но имат интерес пациентите да са болни. Затова има много нови акредитирани болници, но няма нито една открита поради тази причина практика на личен лекар.

 

Добра ли е според вас комуникацията между ОПЛ и лекарите специалисти?

В началото на реформата като че ли тази комуникация беше на по-добро ниво. А сега не знам. Системата като че ли има нужда от развитие. Трябва да се въведат и критерии за качество.

Трябва да се променят много неща, за да имаме по-добра колаборация. Проблем е например, че след евентуалното посещаване на специалист от пациента, той получава предписание за някакви лекарства за сърце например от кардиолог след вдигане на високо кръвно, след което обаче цялото му проследяване остава за личния лекар.

А в крайна сметка само кръвното и ОПЛ може да му го оправи. Личните лекари могат да свършат много работа преди каквото и да е отиване на специалист. ОПЛ впрочем често са специалисти в дадена сфера, имат взета специалност.

Ролята на специалистите пък трябва да е да надграждат стореното от личния лекар. Да вършат това, което ние можем да вършим е безсмислено.

Medical News

< Назад