Част от становище на НСОПЛБ по повод анекс към НРД 2022, изпратено до МЗ, НЗОК, БЛС на 04.04.2022 г.

29.04.2022

Както вече сме го заявили в наше писмо до ПКЗ, макрорамката на бюджета за ПИМП 2022 г. е реалистичен. Такъв е, защото е екзистенциален и в настоящата трудна ситуация и влошаващите се икономически условия, все пак гарантира работата и съществуването на практиките за ПИМП. Определените цени и обеми, съответстват на обсъжданите и предложени от нас.

 

Това, което буди притеснение и считаме за погрешна стъпка е диференцираното заплащане на профилактичните прегледи на здравноосигурени лица над 18 годишна възраст, което се изчислява за всяка една практика по неразбираем за нас ИМП начин, а не на национално ниво (при посочена цена от 25лв.), а именно:

1. за извършена профилактика на до 46% от ЗОЛ над 18 г. цената на извършените годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. е 20 лв.;

2. за извършена профилактика на над 46% до 60% от ЗОЛ над 18 г. цената на извършените годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. е 25 лв.;

3. за извършена профилактика на над 60% от ЗОЛ над 18 г. цената на извършените годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. е 26 лв.

 

Този подход се налага с мотива- повишаване на обхванатите с профилактичен преглед лица. Считаме, че не е правилно стойността на един определен вид преглед, който съдържа определени елементи, да бъде променяна в зависимост от броя на реализираните от този вид прегледи. По същество, това не е начин за стимулиране на повишаването на този брой, поставяне на норматив, който не зависи единствено и само от изпълнителя. Възможностите на всеки един ОПЛ са различни и по-малкият брой прегледи не означава по-лошо качество, както и обратното и това не е основание да бъдат оценявани по различен начин на основание количество.

 

Медицинските дейности са резултат от взаимодействието между лекар и пациент. В този смисъл много по-полезно за повишаване обхвата на профилактиката би било да бъдат постоянно информирани чрез средствата за масова информация здравноосигурените лица за възможността да преминат профилактичен преглед, за неговото съдържание (подготвя се в момента разширяване на дейностите), както и за задължението на всеки гражданин според Закона за здравето (чл. 209) и Закона за здравното осигуряване (чл. 110) да премине този профилактичен преглед и санкциите, на които подлежи при неизпълнение. Ние лекарите имаме ангажимента да осигурим възможността нашите пациенти да преминат профилактичен преглед и следва тези от нас, които откажат да извършат профилактичен преглед на пациент, които ни е посетил с тази цел, да понесат съответните, разписани в НРД санкции. Ние обаче не разполагаме с достатъчно възможности да принудим(задължим) гражданите да ни посетят, което е друга основателна причина да считаме, че новите, налагани мерки не съответстват на обявения мотив и е начин да се постави начало на една порочна практика на манипулация на стойността и резултатите от дейността на лекарския труд, дори това в момента да се прави с добри намерения.

< Назад