Бюджет за ПИМП за 2009 г.

12.07.2008

Презентацията, изготвена от експерти на НСОПЛБ представя в ясен вид  проблемите на финансирането на ПИМП, причините за това, както и начина, по който да се извърши разпределението на бюджета по пера през 2009 г.

Бюджет за ПИМП за 2009 г.

(.pdf, 2.88 MB)

< Назад