Архив 2012

Писмо до НЗОК относно режима на предписване на медикаменти

05.07.2012

Във връзка с получени сигнали от общопрактикуващи лекари за промяна в режима на предписване на медикамента EUCREAS и установената неяснота в изискванията за предписание, изпратихме писмо до НЗОК с молба да потвърдят официално с писмено разпореждане режима на предписване на конкретния медикамент.(Подробности четете в приложеното писмо).

Писмо до МЗ във връзка с акредитацията на ЛЗ в ПИМП

05.07.2012

В писмо с изх. № 615 от 03.02.2012 г. до Министъра на здравеопазването, екипът на НСОПЛБ изпрати мотивирано предложение за промяна към измененията и допълненията на  Наредба № 18/20.06.2005 г. за „критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения“.

Предложението за промяна на НСОПЛБ липсва в публикувания на сайта на МЗ проект за промяна в Наредба № 18.

ImportantОтговор от НЗОК относно изписването на медикаменти на бройки

13.06.2012

В отговор на писмо от НСОПЛБ до Националната здравноосигурителна каса по повод на сигнали от общопрактикуващи лекари от страната за наличие на изключения от правилото да се предписват медикаментите на цели опаковки и наложени санкции към тях за неправилно предписване, от НЗОК изпратиха пълен списък на медикаментите, за които се допуска нарушаване на опаковката. В прикачения файл е отговорът от НЗОК и пълният списък на медикаментите.

Кои медикаменти могат да се изписват на бройки? Писмо от НСОПЛБ до Управителя на НЗОК

21.05.2012

Наши колеги от страната сигнализираха за наличие на изключения от правилото да се предписват медикаментите на цели опаковки. Наложени са и санкции за неправилно предписване на медикаменти на колеги, изписали цяла опаковка от съответния препарат. Усилията на УС на НСОПЛБ да намери списъка на тези медикаменти остана без резултат. По този повод НСОПЛБ изпрати запитване до НЗОК с молба да ни бъде предоставен пълният списък на медикаментите, за които се допуска нарушаване на опаковката. Очакваме отговора на НЗОК.

ImportantПромяната за потребителската такса (чл. 37 от ЗЗО) е предложена в нарушение на закона!

21.05.2012

На 14.05.2012 година в Народното събрание е внесен законопроект за изменение и допълнение на ЗЗО, като в него се предлагана промяна в чл. 37 потребителската такса да бъде определяна с постановление на Министерския съвет. По отношение на промяната в чл 37 не е спазена процедурата, определена от Закона за нормативните актове. Позицията на НСОПЛБ е изпратена днес до институциите, ангажирани с нормативната база.

Тълкуване на диспансеризацията от РЗОК - Разград: Отговор на НЗОК

20.05.2012

С наше писмо до НЗОК сигнализирахме за произволно тълкуване на договорените текстове относно диспансеризацията от РЗОК - Разград. Полученото писмо-отговор от НЗОК поставя повече въпроси, отколкото дава отговори.

НЗОК няма намерение да заплаща препоръчителните имунизации??

20.05.2012

В отговор на наше писмо до НЗОК относно липсата на промяна в методиката за заплащане на медицинските дейности, позволяваща заплащането на препоръчителните имунизации, НЗОК на практика отказа да изпълни поетите по време на преговорите за НРД 2012 година ангажименти.

ImportantПроведе се среща между НСОПЛБ и НЗОК за неблагоприятните практики

21.04.2012

На 20.04.2012 година се проведе среща на експерти на НСОПЛБ и Управителя на НЗОК и негови сътрудници във връзка с разпределението на средствата за неблагоприятните практики. Срещата е в отговор на наше писмо до НЗОК и институциите.

 

Тълкуване на диспансеризацията от РЗОК - Разград? Нашето становище!

03.04.2012

С писмо № 17/29-00-14 от 16.03.2012 РЗОК-Разград тълкува своеволно нормативната уредба, касаеща диспансерното наблюдение на пациентите с хронични заболявания. Позицията на НСОПЛБ е изпратена на отговорните отдели на НЗОК и БЛС с настояване да се спазват наредбите и НРД 2012 от всички служители във всички РЗОК в България.

Сдружението на ОПЛ в Смолянска област за неблагоприятните практики

28.03.2012

В писмо до институциите Сдружението на ОПЛ в Смолянска област анализира промените в заплащането на неблагоприятните практики за 2012 година