Архив 2011

Позиция на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пернишка област за промените в Наредба 40

31.03.2011

Позиция на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пернишка област за промените в Наредба 40
 

Позиция на Сдружението на семейните лекари в Силистра относно промените в Наредба 40

30.03.2011

Позиция на Сдружението на семейните лекари в Силистра относно промените в Наредба 40
 

Позиция на НСОПЛБ по Наредба 3 за медицинските прегледи на шофьорите

01.03.2011

През март 2011 г. МЗ подготви нова наредба за реда на медицинското освидетелстване на шофьорите и кандидатите за шофьори. НСОПЛБ своевременно изпрати своето становище по проекта, в резултат на което част от текстовете на наредбата бяха коригирани и се намалиха състоянията, изискващи освидетелстване от ТОЛЕК.


 

Неатрактивните практики на ОПЛ

23.02.2011

Част от разговор с д-р Селиме Карагьозова и д-р Снежана Бакърова за проблемите в работата на ОПЛ, обслужващи пациентите в т. нар. „неатрактивни” практики, включващи отдалечени и малки населени места. Дарик Радио, 23.02.2011 г.
 

ImportantЛична позиция на Председателя на НСОПЛБ

23.02.2011

Кого обгрижваме – лимита или пациента? Каква е ролята на системата на здравеопазване – да пази бюджета или да решава здравни проблеми? Лична позиция на д-р Любомир Киров за „лимитите” в медицината, за мястото на документите и на пациентите в действащата система на здравна помощ.
 

Д-р Христов за ограничението на направленията за консултация на деца със СИМП

18.02.2011

д-р Христов за ограничението на направленията за консултация на деца със  СИМП – Детски болести за ОПЛ със специалност Педиатрия
 

Д-р Янева за направленията за педиатър и за профилактиката

16.02.2011

Става дума за ограничението за ОПЛ със специалност Педиатрия да дават МН бл.з както досега за Педиатър Извън приетите РС
 

Коментар на д-р Любомир Киров в програма Христо Ботев на БНР, 09.02.2011 г.

09.02.2011

През 2011 година за пореден път пациентите няма да се получат повече и по-добри здравни грижи. Въпреки законовото „договорно начало” в определяне на правилата за работа, на практика договаряне за НРД 2011 г. нямаше.
 

Проблемите на спешната помощ и ОПЛ – интервю на д-р Л. Киров в ВВТ

01.02.2011

Реформата в здравеопазването трябваше да започне с обезпечаване на достъпна спешна помощ на цялата територия на страната. Реформа в болничната помощ трябваше да започне едва след изграждане на двете основни нива за здравни грижи – спешната помощ и първичната медицинска помощ. Системата за спешна медицинска помощ от години страда от липса на кадри, недофинансиране и текучество на кадрите.

 

Писмо на ОПЛ от Ихтиман за проблемите, породени от промяната в Наредба 40

19.01.2011

Писмо на ОПЛ от Ихтиман за проблемите, породени от промяната в Наредба 40