Архив 2011

Д-р Сотиров за Наредба 3

04.07.2011

Тъй като новият ред за медицинските за шофьорските книжки се оказа по сложен от досегашния, ще ви опиша на кратко, какво трябва да правим според мен, като ви моля, ако смятате, че нещо не съм го разбрал правилно, да споделите вашето мнение.

Писмо до УС на БЛС относно анонсирано начало на преговорите за НРД 2012 г.

19.06.2011

На 19.06.2011 г. регионалните колегии на БЛС получиха писма с искане за определяне на експерти по отделните специалности във връзка с преговорите по НРД 2012 г. В писмото на УС на БЛС е описан и предлагания механизъм на преговорите – в рамките на 2 дни (един в БЛС и един за преговори) да се постигне консенсус за текстовете на НРД.
 

Становище на УС на НСОПЛБ относно идеите за фиксиране на потребителска такса

16.06.2011

С въвеждането на потребителската такса преди десет години беше определена нейната функция - да регулира ползването на медицински услуги и да бъде съфинансиращо рамо за доболничните практики, както и болниците.
 

Позиция на НСОПЛБ относно проекта за промяна в Наредба 40

09.06.2011

Бурната реакция на общопрактикуващи лекари от цялата страна и множеството становища, изпратени в МЗ и НЗОК от УС на НСОПЛБ, регионалните структури на НСОПЛБ и отделни ОПЛ от цялата страна, предизвика в МЗ преразглеждане на Наредба 40 в частта, регулираща медицинската помощ през нощта, в почивните и празничните дни.


 

Д-р Петко Желязков за проекта за промяна в Наредба 40 (от 04.2011 г.)

08.06.2011

Д-р Петко Желязков за проекта за промяна в Наредба 40 (от 04.2011 г.)
 

Позиция на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Смолянска област за проекта за промяна в Наредба 40

06.06.2011

Позиция на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Смолянска област за проекта за промяна в Наредба 40
 

Писма на НСОПЛБ до МЗ и УС на БЛС във връзка с непубликуването на приетия Стандарт по Обща медицина

10.05.2011

Писма на НСОПЛБ от 10.05.2011 г. до МЗ и УС на БЛС във връзка с непубликуването на приетия Стандарт по Обща медицина
 

Позиция на НСОПЛБ относно предлаганите от УС на БЛС промени в Устава на БЛС

13.04.2011

Във връзка с предлаганите от УС на БЛС промени в Устава на съсловната организация, НСОПЛБ, след обсъждане сред ОПЛ в страната, изрази своето становище.
 

Писмо на НСОПЛБ до МЗ и до Парламентарната комисия по здравеопазване във връзка с подготвяни промени в Наредба 40 - 12.04.2011 г.

12.04.2011

Становище на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) относно промени в Наредба 40


 

ImportantЕдинството

06.04.2011

Какво е „единството” на лекарите? Каква е неговата роля в упадъка на доверието към съсловната ни организация и ролята ѝ при рамковото договаряне? Какво може да се направи, за да може БЛС да отстоява ефективно интересите на лекарите в България? Личната позиция на Председателя на НСОПЛБ д-р Любомир Киров, публикувана преди 52 Извънреден Събор на БЛС.