Архив 2011

Предложения на НСОПЛБ за промени в нормативната уредба

24.10.2011

Работни групи с представители на МЗ, НЗОК и БЛС подготвят промени в наредбите, определящи работата на общопрактикуващите лекари. НСОПЛБ подготви и изпрати на 28.09.2011 г. своите предложения до Министерство на здравеопазването, БЛС, НЗОК и Парламентарната комисия по здравеопазване.

Резултати от срещата ПИМП-СИМП за НРД 2012

21.10.2011

Готов е протоколът от съвместната работна среща между групите за ПИМП и СИМП за НРД 2012.

Спорните текстове са разгледани от УС на БЛС на 20.10.2012 г.

 

Проведе се среща за съгласуване на позициите на ПИМП и СИМП за НРД 2012

14.10.2011

Проведе се среща между експертните групи за ПИМП и СИМП за съгласуване на позицията, която трябва да бъде защитавана от БЛС пред НЗОК за НРД 2012 г.

Предложения на НСОПЛБ за промени в НРД 2012

19.09.2011

Предложенията на НСОПЛБ за предстоящите преговори за НРД 2012

Възражение на д-р Петя Дакова (СОПЛПО) срещу искането за представяне на ЗОК на пациентите в РЗОК

30.08.2011

РЗОК - Плевен изискват от ОПЛ да представят здравноосигурителните книжки на свои пациенти в РЗОК. Искането е  по телефона и е във връзка с провеждани проверки на стоматолози. Д-р Петя Дакова, Председател на СОЛПО, възразява от името на колегите си срещу своеволието на служителите в РЗОК - Плевен.

 

Съгласно действащите в страната нормативни документи, ЗОК следва да се съхранява от пациента, на който е издадена, съответно негов родител или настойник. ОПЛ нямат право да съхраняват в кабинетите си ЗОК на пациентите си. Служителите на РЗОК също нямат право да изискват тези документи. Цялата информация от ЗОК е налична в информационната система на НЗОК, до която имат достъп оторизирани за тази цел служители на РЗОК.

 

Възражението на д-р Дакова е адресирано  до Директора на РЗОК - Плевен, до Председателя на НСОПЛБ и до Председателя на РЛК - Плевен.

Писмо до НСОПЛБ от общопрактикуващи лекари в община Каварна

02.08.2011

Във връзка с промените в Наредба № 40 на МЗ, общопрактикуващи лекари от община Каварна търсят адекватен начин за решаване на проблема с обслужването на пациентите си.

Становище на СОПЛСО за промените в Наредба 40 от 8.07.2011 г.

29.07.2011

Приетите  промени  в Наредба № 40 от 08.07.2011 г. с фиксираната граница от 20 км от дежурния кабинет нарушават правата  на ЗЗОЛ свободно да избират лекар от лечебно заведение. Това ще доведе до конфликт  и неравнопоставеност  между пациенти, живеещи в отдалечени и малки населени места, в сравнение  с тези в големите градове, където имат алтернатива за лечение.

Становище на НСОПЛБ относно Законопроект за изменение и допълнение на ЗЗО, № 154-01-76, внесен от н.п. Е. Масларова, А. Янева и Р. Овчаров на 15.07.2011 г.

29.07.2011

 В отговор на писмо от Комисията по здравеопазване,  публикуваме становището на НСОПЛБ относно законопроект за изменение и допълнение на ЗЗО,  № 154-01-76, внесен от н.п. Е. Масларова, А. Янева и Р. Овчаров на 15.07.2011 г., свързан с потребителската такса.

ImportantПисмо до МЗ във връзка с Наредба № 18 за акредитацията на обучителни практики

19.07.2011

По данни на НСОПЛБ, към днешна дата в страната има само една акредитирана амбулатория за практическо обучение на специализанти по Обща медицина. Това не позволява на много колеги да завършат специализацията си и да положат изпит за придобиване на специалност.

 

Причините основно са заложени в новата технология за акредитиране на амбулатории за първична медицинска помощ за практическо обучение, което става според приложението на Наредба №18 (да се извършва по реда, определен за болниците, ДКЦ и други видове лечебни заведения). 

Какво се случи с професията Лекар - проф. д-р Пол Джей Финк

15.07.2011

Може ли медицинската професия да оцелее при промените в общественото мнение?  Обществото ще се чувства ли отново  гордо от своите лекари, които от своя страна да се гордеят със себе си?  П     ПР П

Проф. д-р Пол Джей Финк за ценностите и професионализма.