Позиция на регионалните структури

Проблем с обучението по ОМ в Плевен

24.10.2011

Д-р Петя Дакова, Председател на Сдружението на ОПЛ в Плевен и областта сигнализира за нововъзникнал проблем със специализацията по Обща медицина в Плевен

Възражение на д-р Петя Дакова (СОПЛПО) срещу искането за представяне на ЗОК на пациентите в РЗОК

30.08.2011

РЗОК - Плевен изискват от ОПЛ да представят здравноосигурителните книжки на свои пациенти в РЗОК. Искането е  по телефона и е във връзка с провеждани проверки на стоматолози. Д-р Петя Дакова, Председател на СОЛПО, възразява от името на колегите си срещу своеволието на служителите в РЗОК - Плевен.

 

Съгласно действащите в страната нормативни документи, ЗОК следва да се съхранява от пациента, на който е издадена, съответно негов родител или настойник. ОПЛ нямат право да съхраняват в кабинетите си ЗОК на пациентите си. Служителите на РЗОК също нямат право да изискват тези документи. Цялата информация от ЗОК е налична в информационната система на НЗОК, до която имат достъп оторизирани за тази цел служители на РЗОК.

 

Възражението на д-р Дакова е адресирано  до Директора на РЗОК - Плевен, до Председателя на НСОПЛБ и до Председателя на РЛК - Плевен.

Писмо до НСОПЛБ от общопрактикуващи лекари в община Каварна

02.08.2011

Във връзка с промените в Наредба № 40 на МЗ, общопрактикуващи лекари от община Каварна търсят адекватен начин за решаване на проблема с обслужването на пациентите си.

Становище на СОПЛСО за промените в Наредба 40 от 8.07.2011 г.

29.07.2011

Приетите  промени  в Наредба № 40 от 08.07.2011 г. с фиксираната граница от 20 км от дежурния кабинет нарушават правата  на ЗЗОЛ свободно да избират лекар от лечебно заведение. Това ще доведе до конфликт  и неравнопоставеност  между пациенти, живеещи в отдалечени и малки населени места, в сравнение  с тези в големите градове, където имат алтернатива за лечение.

Позиция на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Смолянска област за проекта за промяна в Наредба 40

06.06.2011

Позиция на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Смолянска област за проекта за промяна в Наредба 40
 

Позиция на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пернишка област за промените в Наредба 40

31.03.2011

Позиция на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пернишка област за промените в Наредба 40
 

Позиция на Сдружението на семейните лекари в Силистра относно промените в Наредба 40

30.03.2011

Позиция на Сдружението на семейните лекари в Силистра относно промените в Наредба 40
 

Писмо на ОПЛ от Ихтиман за проблемите, породени от промяната в Наредба 40

19.01.2011

Писмо на ОПЛ от Ихтиман за проблемите, породени от промяната в Наредба 40