Лична позиция

Какво се случи с професията Лекар - проф. д-р Пол Джей Финк

15.07.2011

Може ли медицинската професия да оцелее при промените в общественото мнение?  Обществото ще се чувства ли отново  гордо от своите лекари, които от своя страна да се гордеят със себе си?  П     ПР П

Проф. д-р Пол Джей Финк за ценностите и професионализма.

Д-р Сотиров за Наредба 3

04.07.2011

Тъй като новият ред за медицинските за шофьорските книжки се оказа по сложен от досегашния, ще ви опиша на кратко, какво трябва да правим според мен, като ви моля, ако смятате, че нещо не съм го разбрал правилно, да споделите вашето мнение.

Д-р Петко Желязков за проекта за промяна в Наредба 40 (от 04.2011 г.)

08.06.2011

Д-р Петко Желязков за проекта за промяна в Наредба 40 (от 04.2011 г.)
 

ImportantЕдинството

06.04.2011

Какво е „единството” на лекарите? Каква е неговата роля в упадъка на доверието към съсловната ни организация и ролята ѝ при рамковото договаряне? Какво може да се направи, за да може БЛС да отстоява ефективно интересите на лекарите в България? Личната позиция на Председателя на НСОПЛБ д-р Любомир Киров, публикувана преди 52 Извънреден Събор на БЛС.
 

ImportantЛична позиция на Председателя на НСОПЛБ

23.02.2011

Кого обгрижваме – лимита или пациента? Каква е ролята на системата на здравеопазване – да пази бюджета или да решава здравни проблеми? Лична позиция на д-р Любомир Киров за „лимитите” в медицината, за мястото на документите и на пациентите в действащата система на здравна помощ.
 

Д-р Христов за ограничението на направленията за консултация на деца със СИМП

18.02.2011

д-р Христов за ограничението на направленията за консултация на деца със  СИМП – Детски болести за ОПЛ със специалност Педиатрия
 

Д-р Янева за направленията за педиатър и за профилактиката

16.02.2011

Става дума за ограничението за ОПЛ със специалност Педиатрия да дават МН бл.з както досега за Педиатър Извън приетите РС
 

Д-р Виктория Чобанова за неуспеха на преговорите по НРД 2011 – 02.01.2011 г.

02.01.2011

Опит за анализ на обикновен лекар, за първи път участвал в цирка, наречен рамково договаряне и идея за промяна.