Позиция на регионалите структури

Писмо до МЗ от ОПЛ – Девин

10.03.2006

Писмо до МЗ от ОПЛ – Девин.
 

Писмо до БЛС относно НРД 2007 г. от ОС – Плевен

07.02.2006

Писмо до БЛС относно НРД 2007 г. от ОС – Плевен 
 

Становище на ОПЛ – Плевен относно профилактичните прегледи

27.01.2006

Относно изпълнение на задълженията на ОПЛ  по НРД2006г. , в частта“Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 г. възраст”.