Позиция на регионалите структури

Становище на работна група на ОПЛ от Кърджали относно Законопроекта за училищните лекари – 2007 г.

15.06.2007

Необходима е дискусия по отношение на задължителните здравни кабинети в училищата.Опита за  връщане на училищното здравеопазване, без да се отчита променената правна уредба в България , ще доведе до нереализиране на очакваните резултати  и  икономически неизгодно изразходване на средства .Считаме,че носталгията по училищното здравеопазване при променената правна среда е нерационална.
 

Становище на СОПЛР относно загубена ЗОК

06.06.2007

Становище на СОПЛР относно загубена ЗОК.
 

Становище на СОПЛП относно Законопроект за училищните лекари

02.04.2007

Предложения от СОПЛП по повод Законопроекта за възстановяване на институцията “училищен лекар”.
 

Писмо от СОПЛП относно проблеми с издаването на болничните листове – 2007 г.

17.03.2007

На 14.03.2007 г. в гр. Пловдив по инициатива на СОПЛП се проведе дискусионна среща на ОПЛ от област Пловдив с представители на НОИ-РУСО град Пловдив. Обсъдиха се основно проблеми по Наредбата за временната нетрудоспособност. След протеклата дискусия се очертаха два основни проблема, за които сметнахме за необходимо да Ви информираме с цел евнтуалното им разрешаване.
 

Становище на ССЛБ относно договорите за авансово плащане – 2007 г.

06.02.2007

Позиция на Сдружението  на семейните лекари – гр. Бургас

 

Становище на д-р П. Дакова относно документите за сключване на договор с НЗОК – 2007 г.

10.01.2007

Свидетели сме на опитите на НЗОК чрез  РЗОК да налага репресивни правила за работа по НРД, които смущават колегите!
 

Писмо-декларация от ССЛБ относно премахването на договорното начало

13.12.2006

Вече шеста година  в България  функционира здравноосигурителна система, основана на солидарността  и въпреки оскъдните финансови средства ,системата на здравеопазване работи благодарение на принципа на договарянето между НЗОК и БЛС.
 

Писмо от ССЛБ относно НРД 2007 г. и обема на профилактичния преглед

22.11.2006

Писмо от ССЛБ относно НРД 2007 г. и обема на профилактичния преглед.
 

Протестна декларация на СОПЛ – област Видин относно д-р Въжаров

08.11.2006

Протестна декларация на СОПЛ – област Видин относно д-р Въжаров.
 

Писмо от ДОПЛП относно отчитане на дейност за 2006 г.

07.05.2006

Писмо от ДОПЛП относно отчитане на дейност за 2006 г.