Архив 2008

Писмо на д-р Милен Чолаков до РЗОК - Шумен за неблагоприятните практики

18.03.2008

Промяната в методиката на НЗОК за изчисляване на суми за неблагоприятните практики остави много лекари, обслужващи тези райони, без заплащане. Въпреки това, водени от чувство за отговорност и дълг, ОПЛ продължиха обслужването на хората от отдалечените райони, като поеха и разходите за тази дейност.

Писмо на СОПЛОВ във връзка с глоби за направления към педиатри

13.03.2008

В гр. Видин глобяват всички ОПЛ, които са издали   Медицински направления  за деца до 14 г. в рамките на 45 дни, без значение дали е по една и съща диагноза или друга. Глобата на ОПЛ е 90,00 лв.х броя на ЗЗОЛ, а на педиатрите се сторнират Медицинските направления.

 

Писмо от ОПЛ в Димитровград за пререгистрацията от ЕООД в ЕТ

28.02.2008

РЦЗ - Хасково изисква от ОПЛ, регистрирани като ЕООД, да пререгистрират лечебните заведения като ЕТ. Законно ли е това? Какви ще бъдат последствията?

Писмо на д-р Толинова до н-к отдел СДО във връзка със специализацията по ОМ

24.01.2008

На 15.01.2008 г. опитах да подам документи за конкурсния изпит за специализация по обща медицина за местата за платено обучение. От отдела отказаха да приемат документите ми с мотива, че съм нямала право да кандидатствам за местата за платено обучение (за тях, според служителката приемаща документите, могат да кандидатстват само лекари зачислени за някаква специалност или имащи призната   някаква специалност,  и при това  конкурса за тях е само  по документи). На мен ми казаха, че имам право да се явя само на конкурсен изпит за местата за клинична ординатура.