Писма

Писмо на НСОПЛБ до ПКЗ за училищните лекари

19.07.2008

"От името на УС и НС на НСОПЛБ Ви моля, да изискате информация за етапа на реализация на предложения от д-р Ива Станкова и група депутати, и влязъл в сила от 01.01.2008 г. Закон за училищните лекари, организационните ползи, броя на назначените към момента училищни лекари и положителните ефекти върху здравното състояние на децата."