Анализи

Презентация на НСОПЛБ за постигнатото при преговорите с НЗОК и МЗ през 2008 г.

12.12.2008

Какво постигнахме? Как ще се променят правилата за работа? Какво предстои до края на годината?

Проект за бюджет 2009 за ПИМП

18.07.2008

През последните години състоянието на ПИМП постоянно се влошава. Основни причини за това са недостатъчните финансови средства и липсата на промени в нормативната уредба и правилата за работа,залегнали в НРД и решенията на УС на НЗОК.

 

Изявленията на представители на различни политически партии и други институции, включително и министъра на здравеопазването, че в ПИМП няма съществени проблеми и възнагражденията са добри не отговарят на обективната действителност.

 

Налице са реални измерители на състоянието на ПИМП, които показват тенденция за рязко влошаване и превръщането на този вид „най-достъпна за хората медицинска услуга” в нежелано поле за работа.

Документите и формалностите не лекуват

14.07.2008

Кратък анализ на доклада ”Неформални плащания в системата на здравеопазването”, Институт “Отворено общество” София, юли 2008 г.

ImportantБюджет за ПИМП за 2009 г.

12.07.2008

Проект за бюджет за ПИМП на НСОПЛБ - презентация на състоянието в момента, нерационалните правила за разпределение, основните принципи на исканите промени в  бюджета за ПИМП за 2009 година.

ImportantПредложения за промени в нормативната уредба

12.07.2008

Презентация на НСОПЛБ за желаните промени в нормативната уредба на дейността на ОПЛ - Национален рамков  договор, промени в съдържанието на профилактичния преглед и правилата за диспансеризация на пациентите с хронични заболявания, промени в изписването на медикаментите, промени в обмена на информация между ОПЛ и НЗОК, ТЕЛК, 24-часово "разположение", потребителска такса.

ImportantНедофинансиране на ПИМП - анализ на бюджета

25.06.2008

Презентация на екипа на НСОПЛБ, изготвена през 2008 година за представяне пред МЗ и НЗОК, представяща нагледно как нарастването на инфлацията формира недофинансирането на дейностите в ПИМП.