Обща медицина

За извършването на Манту за заверка на здравните книжки

09.11.2012

Получихме отговор на наше запитване до Главния държавен здравен инспектор за реда на извършване и отчитане на проба Манту за заверка на здравните книжки.

Писмо на МЗ относно профилактичните изследвания на децата от детските градини и разкриването на нов кабинет на практиката

09.11.2012

Отговор на Главния държавен здравен инспектор на наше запитване за целесъобразността на повсеместните изисквания на ОДЗ при прекъсване на посещението на дете в детска градина за повече от 1 месец да се изисква изследване за патогенни чревни бактерии. В същото писмо се третира и начина на разкриване на допълнителен кабинет към регистрирана практика за ПИМП и начина на водене и отчитане на дейностите в нея.

Поглед през рамото ви в здравеопазването: 5 задължителни елемента на медицинските записи

24.10.2012

От серията "Поглед през рамото в здравеопазването" с автор Каролин Бъпет, практикуваща медицинска сестра, одитор-експерт и адвокат. В тази статия се спира на 5-те елемента от вашата документация, които са безспорно задължителни в практиката.

Поглед през рамото ви в здравеопазването: Документация

26.08.2012

Здравеопазването е сериозен бизнес и отзвукът от пропуските в медицинската документация може да бъде значителен. Каролин Бъпет, практикуваща медицинска сестра и съдебен експерт, прави преглед на възможните одити на медицинските записи – по различен повод – и препоръчва практически начини да се подобри документацията в 4 статии. Първата част илюстрира потенциалните последствия на дребни, но важни пропуски в записите.

Най-важните моменти за документиране на прегледа

23.08.2012

Документацията е важна. Често се срещаме с мнението, че ако нещо не е документирано, то не е извършено. Какво трябва да съдържа документацията от прегледа?

Професионализмът все още ли е бизнес в медицината?

03.08.2012

Последиците от съзнателните усилия на някои групи хора да принизят и разрушат същността, която ни прави лекари, както и връзката лекар-пациент, е очевидна.  Дори и да отричат гласно това, изискванията на държавата, институциите и бизнесът  прогресивно водят до депрофесионализация на медицината.

Ние трябва да сме сигурни, че лекарите винаги ще запазят сърцевината на професионализма, който ги прави лекари.

Трябва ли лекарите да ходят на работа, когато са болни?

23.07.2012

Как постъпвате вие? Когато сте достатъчно болни или сте заразни, вземате ли лекарства, за да маскирате симптомите и да отидете на работа? Или оставате у дома?

Анализът на Leslie Kane, консултант по въпросите на маркетинга, бизнеса и рекламата на лекарите, по темата

За издаването на направления за консултации, изследвания и хоспитализации

19.07.2012

Въпроси, свързани с издаването на направления бланки МЗ-НЗОК № 3, 4, 6, 7 и отговорите на НЗОК

Да направим пациентите отговорни за своето здраве

18.07.2012

Все повече лекарите са натоварвани с отговорността да накарат пациентите си да спазват техните инструкции, да вземат своите  медикаменти и да направят необходимите промени в начина си на живот.

Но също така лекарите не трябва да бъдат финансово зависими от действията на някой друг.

Решението не е еднозначно и проблемът продължава да съществува в Америка така, както и у нас.

Може ли докторът да отиде на почивка?

18.07.2012

Мнението на д-р Greg Hood, практикуващ интернист в Кентъки, САЩ, за проблемите на лекарите от първичната помощ в САЩ, свързани с отсъствието от работата. Актуалано ли е то и за нас?