Обща медицина

Изследванията преди постъпване в болница за диагностика и лечение са ЗАКОНЕН ангажимент на БОЛНИЦАТА

10.06.2016

Уважаеми колеги,

Изследванията са част от клиничната пътека и БОЛНИЦАТА получава заплащане от Здравна каса за това.

Актуализирани препоръки относно риска от диабетна кетоацедоза по време на лечение с инхибитори на SGLT2

15.03.2016

Допълнителна информация може да видите тук!

Алгоритъм за поведение при суспекция при аортна десекация

18.01.2016

Уважаеми колеги,

Министерство на здравеопазването утвърди методични указание за приложимия алгоритъм за поведение при суспекция при аортна десекация.

Комуникационна кампания за повишаване на информираността за противогрипна ваксинация сред медицинските специалисти в България

10.09.2015

ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ ГРИП Е ВАЖНА, ЗАЩОТО:

  • Противогрипните ваксини вече ефективно предотвратяват грипа при 70-90% от възрастните и непрестанно се усъвършенстват.
  • Противогрипните ваксини вече спасяват ежегодно по 25 000 живота и предотвратяват възникването на милиони случаи на грип.
  • Повишеният ваксинален обхват води до редуциране броя на възможностите за заразяване.
  • Даже при сегашното ниско ваксинално покритие, ежегодно благоприятният ефект върху общественото здраве е 1,6 милиона предотвратени случая на заболяване и 25 000 спасени живота.
  • Противогрипната ваксина помага да предпазим себе си... но също не позволява да разпространяваме вируса сред пациентите от различни възрасти, за които се грижим.

Как да кажем на пациента: „Не мога да ви назнача това изследване”?

24.01.2015

Лекарите са между чука и наковалнята. Те искат да предоставят по-добри медицински грижи, да намалят излишните разходи, да избягват ненужните изследвания и процедури. В същото време те се срещат с пациенти, които често са убедени, че знаят от какво имат нужда.

 

Потенциално фатална кожна реакция от антипсихотик

13.12.2014

Антипсихотичният медикамент ziprasidone (в България - Zeldox, Pfizer;  Zisipra, Teva Pharmaceuticals;  Zypsila, KRKA) е свързан с рядка, но потенциално фатална кожна реакция, поради което е под наблюдение на US Food and Drug Administration (FDA).

Нефармакологичното лечение е полезно при контрола на възбудата при деменции

13.12.2014

Няколко нефармакологични интервенции могат да помогнат да се контролира възбудата при хора с деменция – това са заключенията от ново проучване, преглед на 33 рандомизирани контролирани проучвания за пациенти с деменция в домашна среда.

Лекарства, които са обект на допълнително наблюдение

05.12.2014

Лекарства, които са обект на допълнително наблюдение

Европейският съюз (ЕС) въведе нов начин за обозначаване на лекарствата, които се проследяват изключително стриктно от регулаторните органи. Те се наричат лекарства под допълнително наблюдение.

Електронните здравни записи не са надеждни за съдебни процеси, твърдят експерти

08.10.2014

Електронните здравни записи имат широки граници на надеждност и автентичност и трябва да бъдат верифицирани преди да се приемат като доказателство в съдебните процеси, твърдят експерти по здравни информационни технологии  в статия, публикувана в летния брой на Ave Maria Law Review.  Въпреки това не е сигурно дали доказателствата, взети от електронните здравни записи, се отхвърлят в съдебните дела за лекарски грешки.

ImportantУказания на МЗ за провеждане на ваксинациите на децата, родени след 01.06.2014 г.

02.09.2014

Във връзка с проблемите с осигуряване на ваксини за имунизация на бебетата, родени след 01.06.2014 г., получихме от МЗ указания за провеждане на имунопрофилактиката.