Обща медицина

Техника на приложение на Манту и БЦЖ

13.08.2019

Допълнителна информация по темата ще откриете и в Електронната академия за продължаващо медицинско обучение на адрес www.eapmo.bg, раздел „Ваксинопрофилактика“, подменю „Клинични модули“- „Какво знаем за пробата Mantoux?“

Указания за рецептурните книжки

02.09.2018

Важна информация относно блокирани и разрешени за предписване продукти, съдържащи Валсартан

13.07.2018

ИАЛ публикува списък на лекарствени продукти, съдържащи активното вещество валсартан, които не попадат в превантивните мерки по блокиране, както и актуализиран списък на лекарствени продукти, съдържащи други ангиотензин-II-рецепторни антагонисти (сартани).

Новите мерки за защита на личните данни

05.04.2018

Колеги, прпедставяме на вниманието ви оферта, свързана с новите мерки за защита на личните данни, получена и обсъдена в УС на НСОПЛБ.

Алгоритъм на поведение за оценка на рискови фактори за възникване на захарен диабет тип 2 (Т2ЗД) и гестационен захарен диабет (ГЗД) при бременни жени

30.03.2018

В тази публикажия можете да видите критериите за насочване към ендокринолог за тестване на ЗД, както и индикации за скриниг за тиреоидна дисфункция още при установяване на бременност.

Йод и бременност

30.03.2018

Йодът е микроелемент, който е абсолютно необходим за нормалното функциониране на човешкия организъм. Той не се синтезира в тялото, поради което задължително трябва да се набави с храната в количество, зависещо от някои специфични физиологични състояния като бременност и кърмене.

Отмяна на грипната епидемия в гр. София

02.02.2018

Уважаеми колеги,

Приложено изпращам ви писмо от д-р Данчо Пенчев, директор на СРЗИ, с което ви информирам за отмяна на грипната епидемия в град София, считано от 03.02.2018 г.

Отмяна на грипната епидемия в обл. Пазарджик

02.02.2018

Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че от от 03.02.2018 г. е отменена грипната епидемия за обл.Пазарджик.

Обявена е грипна епидемия в област Разград, считано от 02.02.2018 г.

01.02.2018

Уважаеми колеги,

Въз основа на продължаващото интензивно увеличаване на заболелите от грип и остри респираторни заболявания през последните дни и запазващата се тенденция за достигане на епидемични стойности, както и доказаните положителни проби на грипни щамове от лица с вирусни инфекции, считано от 02 февруари 2018 г. регионална здравна инспекция е обявява грипна епидемия за област Разград.

Обявиха грипна епидемия и в община Сливен

30.01.2018

Уважаеми колеги,

От 30.01.2018 г. е обявена грипна епидемия в община Сливен.