Обща медицина

За потребителската такса

06.06.2012

Отговори на НЗОК на въпроси, свързани с потребителската такса.

За издаването на медицински документи

06.06.2012

Отговорите на НЗОК на въпроси, свързани с издаването на медицински документи.

Кой трябва да вади кърлежите и кой плаща?

22.05.2012

Документална справка от д-р Костадин Сотиров

Коригирана е методиката за приемане на пациенти с туберкулоза и хронични белодробни болести в субсидираните от МЗ санаториуми

20.05.2012

С писмо на д-р Минчо Вичев, зам.-министър на здравеопазването, е коригирана съществуващата за кратко време забрана ОПЛ да изпращат своите пациенти за лечение в субсидираните от МЗ лечебни заведения за продължително лечение и рехабилитация.

Нов ред за приемане на пациенти в специализираните болници за долекуване

18.04.2012

От 01.04.2012 година ОПЛ няма право да насочва пациенти за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести.

Как да се предпазим оплакването на пациента да стигне до съдебен процес?

28.03.2012

Не е все едно дали пациентът ще направи оплакване от вас или вашия офис или това оплакване ще стигне до съдебен процес. Лекарите могат да се намесят преди оплакването да ескалира.

Проект на НСОПЛБ "Скрининг за бронхиална астма и ХОББ"

13.01.2012

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България с подкрепата на AstraZeneka България стартира:

Скринингова програма за откриване на пациенти с Бронхиална астма и Хронична Обструктивна Белодробна Болест (ХОББ) с недостатъчен контрол на заболяването.

 

 

Четири пренебрегвани тактики, които печелят добри пари

02.01.2012

Успешните медици наистина се нуждаят от професионални умения, а и никога не е излишно да се държиш учтиво. Да, но ако не си намираем за пациентите, те няма да имат шанс да се възползват нито от едното, нито от другото.

Рискът от даване под съд заради лекарска грешка може да е над 75%

12.12.2011

Анализаторите са изчислили, че до 45-годишна възраст срещу 36% от медиците в нискорискови и 88% във високорискови специалности вече е бил предявен първият иск. До 65 години това нараства съответно до 75% и 99%. Практика по вътрешни болести (среднорискова) до към 65-годишна възраст включва почти 90% риск.

СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОНЯТИЕТО „КОНСУЛТАЦИЯ” В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА

08.12.2011

Всяка среща между лекар и пациент по повод здравен проблем е консултация.

Тя може да бъде пряка – лице в лице, телефонна, а в наши дни и виртуална.

Консултацията може  да се проведе в амбулаторията или в дома на пациента.