Зачисляване за специализация по Обща медицина

08.08.2011

В Медицински университет - Пловдив започна кандидатстването и зачисляването за специализация по Обща медицина на общопрактикуващи лекари по реда на Наредба 15. Срокът за записването е 15.09.2011 г.

Информацията ни е предоставена от Медицински университет - Пловдив, отдел "Следдипломна квалификация" - в прикачените файлове.

 

 

Медицински факултет при Тракийски университет - гр. Стара Загора, отдел „СДО” обявява конкурс за 126 места (по  документи) за зачисляване за специализация по  „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари в системата на здравеопазването, съгласно заповед № РД – 21-06 / 22.06.2011 г. на Министъра на здравеопазването и Наредба  № 15/02.07.2008 г. на  МЗ .

Документи за конкурса се подават в отдел СДО на Медицински факултет – Стара Загора, ул. „Армейска” 11, ет.1, ст.1 до 15.09.2011 г. /в едномесечен срок от публикуване на обявата – бр.186 / 15.08.2011 г. във в-к „Сега"

Информация на тел. 042/  664 203 , г-жа Димитрина Тутова, d_tutova@abv.bg

Обява на МУ - Пловдив

(.doc, 26.5 KB)

Съобщение на МУ - Пловдив за ОПЛ

(.doc, 27 KB)

< Назад