За извършването на Манту за заверка на здравните книжки

09.11.2012

Получихме отговор на наше запитване до Главния държавен здравен инспектор за реда на извършване и отчитане на проба Манту за заверка на здравните книжки.

 

Д-р Замфирова, държавен експерт в дирекция ОЗУСДП на МЗ, в устен разговор обясни, че пробата Манту може да бъде извършвана както в цитираните в писмото лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулоза, така и от всеки ОПЛ, като ползваните препарати - PPD - не са за сметка на количествата, отпуснати от РЗИ за профилактични проби на децата на 7 м, 7 г, 11 г и 17 г.

Писмо на МЗ относно пробата Манту за заверка на здравни книжки

(.pdf, 198.51 KB)

< Назад